DSolution

.DS/NYHETER

Information gällande störningen natten 2022-02-02

by Daniel Elvnäs

Under natten har många kunder upplevt att nätverket har slutat att fungera och att accessen till Internet försvunnit, isamband med detta slutade även fjärrskrivborden att fungera. Initiala felsökningen visade att vår leverantör av Internet (Fiberdirekt/Layered Mesh) ej hittade fel från deras sida.

Den fortsatta felsökningen skedde på brandväggarna som våra kunder använder via oss, där det tydde på ett DNS problem, efter fortsatt felsökning upptäckte vi att våra Watchguardbrandväggar ej hade kontakt med WatchGuards licensservern.

Efter kontakt med WatchGuard, bekräftar dom problemet och att dom felsöker från deras sida för att lösa detta. Målet från deras sida är att det ska vara löst innan dagen är slut.

Problemet har drabbat fler än oss, gissar att svaret kommer dröja från deras sida på vad som orsakade problemet.

Vi har löst incidenten genom att manuellt aktivera licenser på våra kunders brandväggar. DSolution fortsätter övervaka detta fram till att WatchGuard bekräftar att dom löst problemet.

Sedan 08:30 har brandväggarna sakta och säkert börjat återställas, vid 10:30 avslutade vi incidenten och gick över till normalläge igen.

Vi ber om ursäkt för det problem denna störning har orsakat er.

Mvh

DSIT-drift