DSolution

.DS/Inblick

Allt du behöver veta om NIS2

IT

Det pratas mycket om NIS2 inom IT-branschen just nu. Vi reder ut vad det är och varför det är viktigt för både IT-leverantörer och företag att vara uppdaterad. Europeiska unionen har antagit NIS2-direktivet, en vidareutveckling av det tidigare NIS-direktivet. NIS2 syftar till att stärka cybersäkerheten över hela EU genom att ställa tydligare krav på företag och offentliga organisationer. Lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2025.

Bakgrund: Vad är NIS2?

NIS2 står för ”Network and Information Systems Directive 2” och är en revidering av det ursprungliga NIS-direktivet, som infördes 2016. Det ursprungliga NIS-direktivet satte ramar för att skydda kritisk infrastruktur och viktiga tjänster mot cyberhot. Med NIS2 tar EU detta ett steg längre genom att utöka räckvidden och inkludera fler sektorer, vilket resulterar i ett mer omfattande skyddsnät.

NIS2:s Utökad räckvidd

En av de mest betydande förändringarna med NIS2 är den utökade räckvidden. Tidigare fokuserade NIS på specifika branscher, som energi, transport och vattenförsörjning. NIS2 breddar nu detta fokus och inkluderar flera andra sektorer som telekommunikation, finans, hälso- och sjukvård, digitala tjänster och till och med vissa tillverkande industrier. Detta bredare fokus innebär att fler företag kommer att omfattas av säkerhetskraven, vilket ökar den övergripande säkerheten.

Skärpta säkerhetskrav

NIS2 inför också strängare säkerhetskrav för företag. Nu måste organisationer ha mer robusta säkerhetsåtgärder på plats och en högre nivå av incidenthantering. Företag kommer att behöva genomföra riskbedömningar regelbundet och ha beredskapsplaner för att hantera cyberattacker och andra säkerhetsincidenter.

 

En viktig aspekt av NIS2 är kravet på rapportering. Företag måste rapportera säkerhetsincidenter inom en mycket kortare tidsram, vilket ger myndigheterna bättre möjligheter att reagera snabbt och effektivt. Denna snabba respons kan hjälpa till att minska skadan av en cyberattack och förhindra spridning av skadlig kod.

Betydelsen av samarbete

NIS2 främjar också ökat samarbete mellan företag, myndigheter och säkerhetsorgan. Genom att dela information om hot och incidenter kan organisationer lära sig av varandra och bättre förstå det föränderliga hotlandskapet. Detta samarbete bidrar till att bygga ett starkare säkerhetsekosystem som kan motstå framtida attacker.

Hur NIS2 förbättrar företags säkerhet

Den övergripande effekten av NIS2 på företags säkerhet är betydande. Genom att utöka räckvidden, skärpa säkerhetskraven och främja samarbete skapar direktivet en mer robust och proaktiv säkerhetsmiljö. Företag kommer att vara bättre rustade för att möta cyberhot och kommer att ha en tydligare vägledning om hur de ska hantera säkerhetsincidenter.

För företag innebär NIS2 både en utmaning och en möjlighet. Utmaningen ligger i att uppfylla de nya kraven och säkerställa att säkerhetsåtgärderna är tillräckliga. Möjligheten ligger i att bygga starkare och mer motståndskraftiga företag som kan hantera de hot som finns i framtiden.

 

 

Vill du veta om NIS2 är tillämpligt på er verksamhet och hur ni behöver förbereda er? Kontakta oss på nis2@dsolution.se så hjälper vi er vidare.