DSolution

Print som tjänst

Med vår ”print som tjänst” lösning kan du förvandla infrastrukturen för utskrifter från acceptabel till enastående. Print som tjänst handlar om mycket mer än bara skrivare. Det täcker allt som har med skrivare att göra – tryckt material, förbrukningsartiklar och support, hur du använder dokument och de personer och processer som är involverade i varje steg. Vi hjälper dig att få översikt och kontroll över dokumentprocesser och kostnader. Vi kan hjälpa er att förbättra utrustningens drifttid och tillgänglighet genom löpande övervakning och proaktiv support. Vår teknik kan övervaka, underhålla och hantera er miljö och ofta åtgärda problem innan medarbetarna ens har märkt dem. Vi optimerar utskriftsaktiviteterna, förbättrar produktiviteten, säkerställer budgetmålen, uppfyller säkerhetsprotokollen och värnar om miljön över kundens hela utskriftsinfrastruktur, inklusive kontorsmiljö, produktionsmiljö, mobila arbetsplatser och fjärrarbetsplatser. Genom begränsad åtkomst till enheten ökar också säkerheten och risken för att värdefulla dokument hamnar i orätta händer minskar. Vi minskar även energi- och pappersförbrukningen samt mängden avfall och koldioxidutsläpp genom en miljömedveten infrastruktur.

Bevisat fungerande arbetssätt

Vi har sedan 2005 erfarenhet av att hjälpa företag av alla storlekar att hantera dokument i hela utskriftsinfrastrukturen. DSolutions utskriftstjänster för företag erbjuder mervärdestjänster som är specialanpassade till verksamhetsmålen på det aktuella företaget. Vi är marknadsledande när det gäller att leverera resultat och med vår omfattande branschkännedom, våra överlägsna verktyg och rutiner och våra strukturerade hanteringsprocedurer kan vi hjälpa er att förbättra utskrifts- och dokumentframställningen på hela ert företag.

Vi förändrar er utskriftsmiljö till det bättre

DSolutions utskriftstjänster för små och medelstora företag bygger på samma arbetsmetoder som våra utskriftstjänster för storbolag, men i mindre skala. Vi dokumenterar er befintliga utskriftsinfrastruktur, era arbetsrutiner och er leverantörskedja för att fastställa den aktuella ägandekostnaden, som utgör utgångspunkten för förändringsarbetet. Vi diskuterar med personalen för att införa en utskriftspolicy och hitta möjligheter att förbättra kapaciteten, anpassa rutinerna och sänka kostnaderna. Därefter inför vi utskriftspolicyn i syfte att skapa en infrastruktur som leder till våra överenskomna mål. Genom hela implementeringsfasen erbjuder vi support och utbildning till medarbetarna. Slutligen tillhandahåller vi samlad fakturering och standardiserad rapportering så att ni enkelt kan följa upp och övervaka era resultat.

Vi ger er de verktyg och resurser ni behöver för att kunna arbeta effektivt, vilket leder till större tillgänglighet, säkerhet och besparingar. Genom att rätt maskiner används på rätt plats får alla medarbetare åtkomst till rätt funktioner när de behöver dem, var de än befinner sig.

SNABBKONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.