DSolution

Säkerhet

Idag riskerar företag obehörig åtkomst till information, cyberstöld och utpressningsvirus, medan vandaler försöker stänga ned webbplatser eller nätverk genom DoS-attacker. Den ökade tillgången på personlig information kan ge affärsvärde, men med allt fler lagstadgade krav, till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kan det också leda till utmaningar när det gäller efterlevnad. Dessa ändringar, tillsammans med tillväxten inom molntekniker och Internet of Things, medför visserligen ökad effektivitet och unika möjligheter att dela och inhämta data, men gör också företag mer sårbara. Dessa databrottslingar letar efter sårbarheter där information i dokument eller hårddiskar enkelt kan kommas åt.

Eftersom säkerhetshoten aldrig upphör räcker det inte med engångslösningar för att uppnå ett fullgott dataskydd. I samarbete med våra kunder kombinerar vi innovativ teknik med expertis inom arbetsprocesser i syfte att förhindra att data hamnar i fel händer, både i och utanför arbetsmiljön. Vi har en genomtänkt strategi för utskriftssäkerhet som omfattar intrångsskydd, enhetsdetektering, dokument- och dataskydd och externa partnerskap med leverantörer av informationssäkerhetslösningar.

Våra utskriftssystem förser våra kunder med vitlistningsteknik från McAfee, som konstant söker efter och automatiskt förhindrar att skadlig programvara körs.  Vi förser även våra affärspartner med tips om de bästa sätten att skydda skrivare.

Nätverk kan hackas på flera sätt från ett antal olika platser. Därför använder vi dataskydd i flera lager. Genom efterlevnadsprogram säkerställer vi våra leverantörers tillförlitlighet och säkerhet. Vi förutser potentiella säkerhetshot och utformar produkter med funktioner som främjar ett effektivt och säkert arbetsflöde. Vi förser våra kunder med säkerhetsrapporter inom ramen för ett fortlöpande partnerskap långt efter köpet.  

Avancerad säkerhet för skrivare och data

Säkerhet är vår högsta prioritet, och det är det säkert för din verksamhet också. Därför är varje Xerox® ConnectKey®-aktiverad enhet utrustad med vår säkerhetslösning i fyra delar som ger totalt, heltäckande skydd för alla systemkomponenter och sårbara punkter.

1. Förebygg
En omfattande uppsättning funktioner som förhindrar skadliga attacker, spridning av skadlig programvara och obehörig användning av skrivaren. Alla åtkomstpunkter är skyddade, både för överförd information och direkt på multifunktionsskrivaren.

2. Upptäck
En omfattande verifiering av inbyggd programvara, antingen vid start eller när enheten aktiveras av auktoriserade användare, skickar varningsmeddelanden om ändringar av skrivaren upptäcks. McAfee® Whitelisting-teknik övervakar ständigt enheten och förhindrar automatiskt installation av skadlig programvara. Integrering med Cisco® Identity Services Engine (ISE) identifierar automatiskt Xerox®-enheter i nätverket och klassificerar dem som skrivare för implementering av säkerhetspolicyer och kravefterlevnad. Genom att interagera med de marknadsledande plattformarna McAfee® DXL och Cisco® pxGrid har Xerox multifunktionsskrivare (MFP) en planerad respons som oskadliggör hot direkt vid källan i samma sekund som de uppstår.

3. Skydda
Funktioner som förhindrar avsiktlig eller oavsiktlig överföring av kritiska data till obehöriga parter. Dokumenten släpps inte förrän rätt användare befinner sig vid enheten och skannad information skyddas från obehöriga användare.

4. Externa partner
ConnectKey-teknik ger extra säkerhet tack vare vårt samarbete med McAfee® och Cisco®. Vi jämför våra prestationer med internationella standarder med hjälp av certifieringar som Common Criteria och FIPS 140-2 för att se till att våra enheter är betrodda även i de allra mest säkerhetsmedvetna miljöer.

SNABBKONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.