DSolution

.DS/Inblick

Trendspaning – Vad är ChatGPT?

IT

ChatGPT är en chatbot-teknologi utvecklad av OpenAI, baserat på AI. (artificiell intelligens) Tekniken bygger på maskininlärning och enorma mängder texter. Ställ en fråga till ChatGPT och den kommer att generera ett svar som mycket väl kunde varit skriven av en människa, allt ifrån en kärleksdikt, en textsammanfattning eller få svar på något du alltid undrat.

Så hur kan vi använda och dra nytta av den här tekniken?

 

ChatGPT skulle till exempel kunna användas för att förbättra kundservicen genom att automatisera processer, svara på vanligt förekommande frågor eller hjälpa till att felsöka.

 

ChatGPT skulle också kunna användas för att skriva eller felsöka kod och därmed förenkla för programmerare.

 

Dessutom skulle den kunna användas för att analysera data och förutsäga olika prognoser, allt ifrån väderprognoser till börsanalyser.

 

ChatGPT skulle också kunna användas för att skapa innehåll. För marknadsförare och copywriters är chatGPT ett kraftfullt verktyg för att snabbt generera högkvalitativt content som bloggtexter eller produktbeskrivningar men också för översättning av texter.

 

Inom utbildning skulle ChatGPT kunna användas till att skapa ett personligt anpassat utbildningsinnehåll eller svara på elevens frågor, skapa quizzer eller sammanfatta utbildningsmaterial.

På mänger av olika sätt kommer ChatGPT och dess teknik att revolutionera, så långt vet vi. Ovannämnda är bara ett axplock. Vi följer med spänning hur denna teknik kommer förändra vårt sätt att leva med allt ifrån hur vi interagerar med datorer till hur vi kan förbättra automatiserade flöden.

Vi avslutar med att ge ett exempel direkt från ChatPGT. Vi frågade:

How would you describe ChatGPT for a 6 year old?


ChatGPT is a computer program that can understand and talk like a person. It can be used to have a conversation with you, help you write stories, or even help you with your homework. It’s like having your own personal robot friend that you can talk to, but it’s not a real robot, it’s just a computer program. Think of it as a very smart computer friend.