DSolution

.DS/Work

Vårt mål är att ert arbete ska flyta så smärtfritt som möjligt. Därför förser vi dig alltid med kvalificerad service och support. Skulle det mot förmodan uppstå problem löser vi det snabbt och enkelt med hjälp av den senaste tekniken och engagerade medarbetare.

Service Desk som tjänst

Vår Service desk hjälper din verksamhet med support och återställning av IT-funktioner på effektivast möjliga sätt. Alla ärenden, oavsett typ, loggförs i vårt ärendehanteringssystem och kan användas till underlag för återkommande incidenter eller händelser. Vår Service desk koordinerar också ut våra eller era specialister för åtgärder på plats när så krävs.

Mobile Device Management som tjänst

Som företag har man oftast många mobila enheter i form av smartphones och surfplattor som saknar kontroll. Med DSolutions MDM tjänster hjälper vi dig styra enheternas konfiguration och app-distribution.

Deployment som tjänst

Enkel och snabb deployment som minimerar supportkostnaden för IT-miljön och förkortar återställningstiden vid incidenter. Har du en datorpark eller ökande mängd applikationer som skall förvaltas och uppdateras? Detta kan vara tidsödande och ofta störs verksamheten när applikationsuppdateringar kräver fokus från användaren. Genom automatiserad distribution kan detta göras av vår personal under raster eller utanför arbetstid utan att påverka användarens arbete. Återställning av ett helt system på en kafferast? Javisst! DSolution gör detta möjligt.

Microsoft 365 som tjänst

Microsoft 365 är en molntjänst från Microsoft som innehåller Office 365, Enterprise Mobility + Security samt Windows 10. Utöver samarbetsverktygen i Office 365 så som professionell e-post, dokumenthantering, lagring, videokonferenser och Office-verktygen (Excel, Word, Powerpoint och Outlook mm) så innehåller Microsoft 365 en helhetslösning för att även få översikt och kontroll över företagets enheter samt avancerade säkerhetsfunktioner för att undvika virus, intrång och säkerställa GDPR-efterlevnad.

SNABBKONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.