DSolution

SOC - SÄKERHETSAVDELNING

Security operations center SOC

SOC står för Security Operations Center, vilket är en centraliserad enhet där säkerhetsexperter inom olika områden övervakar och analyserar nätverk och hårdvaruaktivitet för att i realtid upptäcka och reagera på cyberhot, och därmed skydda företagets digitala tillgångar och data från cyberhot. Utöver att vi fokuserar på driften av er tekniska säkerhetsmiljö, arbetar vi också med sårbarhetsanalys, proaaktiv hotövervakning och kvalificering av incidenter. DSolutions SOC bevakar, hanterar, förhindrar och stoppar cyberattacker i realtid. Vi tar helhetsgrepp om klientskyddet och hothanteringen på dina klienter och servrar. Med riktiga människor som läser loggar och agerar efter larm 24/7 kan vi låsa angriparna ute i realtid och ge goda råd om hur ni kan täppa till era säkerhetshål. Trygghet - Dygnet runt.

Automatisering och AI i all ära, men vikten av att ha fysiska personer som bevakar er miljö och agerar på larm dygnet runt är inte att förringa. Då kan vi nämligen agera omedelbart på intrång.

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI KONSULTATION

  Hur DSolutions SOC-tjänst fungerar

  Upptäck

  Vi upptäcker angripare som kringgår säkerhetsverktyg eller är på väg att implementera skadlig kod så som som malware och ransomware.

  Analysera

  Vi granskar misstänksam aktivitet och skickar dig lättförståeliga incidentrapporter som förklarar omfattningen och allvaret hos varje verifierat hot.

  Respondera

  Vi stänger av enheter från nätverket, åtgärdar hot och sparkar ut angripare. Med automatiserade åtgärder och riktiga människor dygnet runt tryggar vi er säkerhet.

  Rapportera

  Följ händelser, granska utredningar och få rapporter på vilka sårbarheter som hittats och vad nästa steg bör vara för att öka er säkerhet.

  Riktiga människor som bevakar er miljö

  Det är avgörande att ha mänskliga analytiker i en SOC. SOC-teamet arbetar 24/7, dygnet runt för att säkra er miljö. Automatisering hjälper till med datahantering och mönsterigenkänning, men mänsklig intelligens erbjuder unika fördelar. SOC-teamet kan förstå komplexa situationer och snabbt fatta beslut. Dessutom kan de förklara och underlätta kommunikation med och mellan andra avdelningar i organisationen, till exempel när de behöver kommunicera hot och sårbarheter inom organisationen. Hot förändras ständigt vilket kräver kreativ problemlösning och flexibilitet. Mänskliga insikter är med andra ord en nödvändighet för att skapa en SOC som integreras väl med organisationens övergripande mål och prioriteringar.

  Boka ett förutsättningslöst möte

  Exempel - Hur en attack kan gå till

  En anställd öppnar ett phising mail som påstår att hela företaget ska få en löneförhöjning och laddar ner mailets bifogade dokument. När det laddats ner kör dokumentet ett program som hämtar in personuppgifter och lösenord. Beteendet flaggas direkt och datorn låses och stängs ute från nätverket automatiskt samtidigt som ett larm för ytterligare manuell genomgång går till vårt team.

  Jag vill veta mer om SOC-tjänst

  Så varför ska du ha en SOC?

  Svaret är enkelt. Med en SOC vid din sida kan ni möta cyberhot med kraft och vilja. Samtidigt behöver du inte ligga vaken om nätterna och fundera på er IT-säkerhet, vi övervakar och arbetar dygnet runt. För frågan är inte längre OM företag kommer utsättas för en cyberattack, frågan är snarare NÄR. Cyberkriminella utvecklar ständigt nya sätt att komma åt er data eller miljö och då är en SOC, Security Operations Center er första försvarslinje.

  IT-säkerhetsmedvetenhet

  Mer än hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn. Faktiskt så mycket som 86%! Det säger oss att för att skydda oss behöver vi, utöver skydd som en IT-säkerhetsavdelning kan hjälpa till med, fokusera på att utbilda och lära de anställda i att bli medvetna i sin egen IT-säkerhet och beteende. Företag pratar idag om vikten av att utbilda sina användare om IT-säkerhet, men sällan presenteras något konkret förslag om hur det kan göras. En cyberattack kan kosta ett företag enorma summor och det skapar dessutom en stor stress. Vi är med i arbetet att bygga en säkrare framtid.

  Simulerade attacker är lösningen

  Med konkret utbildning till de anställda, som bygger på tusentals aktuella hot som analyserats, bearbetats och avväpnats, ökar medarbetarna kunskap i sin egen IT-säkerhet. Med hjälp av kundspecifik data t.ex. namnet på verksamhetens ekonomichef, er logotyp eller information om vilka kontorsprogram som används i verksamheten skapas realistiska simulerade attacker. Rapportering ingår självklart i utbildningen. Dels direkt under utbildningen, samt en större rapport efter avslutad utbildning. Vi erbjuder olika utbildningsmöjligheter så som simulerade attacker, microtraining och zero day classses. Vi berättar gärna mer och visar hur det går till!

  SNABBKONTAKT

  Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.