DSolution

Intervju med Fredrik Snickars, VD

Om vikten av bra och uppdaterade IT-lösningar

Ett av DSolutions affärsområden som ökat och fortsätter öka stadigt år för år är IT. DSolution fokuserar på att leverera skräddarsydda IT-lösningar till små och medelstora företag samt organisationer i olika branscher. Fredrik Snickars är VD och en av grundarna av DSolution. Han har med andra ord varit med sen dag 1.

- IDAG ÄR IT RYGGRADEN för de flesta företag. Att ha en robust och uppdaterad IT-infrastruktur är inte bara nödvändigt för att det dagliga arbetet ska fungera, det är också nödvändigt för att vara rustad inför framtidens utmaningar. Det påverkar allt från effektivitet och produktivitet till kundtillfredsställelse samt konkurrenskraft, säger Fredrik.

DSolution började sälja IT år 2015 och IT som affärsområde har sedan dess ökat i rasande fart. För att snabbt ta en utökad marknadsposition så förvärvades tidigt 2st IT-bolag och därefter har området vuxit organiskt och idag kan vi bistå bolag med kompetenta IT-konsulter, support-tekniker, infrastrukturspecialister samt helpdeskpersonal, förutom ren hårdvara såklart. Fokus på IT-avdelningen hos DSolution har alltid varit att vara i framkant, som ett led i detta uppgraderade vi vår datahall 2022 med den senaste tekniken för att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga serverlösningar med ett cirkulärt tänk.

MODERN IT-INFRASTRUKTUR FÖR FÖRETAG
- Nu kan vi verkligen erbjuda företag modern IT-infrastruktur så att de får möjlighet att vara flexibla och anpassningsbara. Vi har hypermodern utrustning så som servrar, lagring och switchar och såklart alltid den senaste säkerhetslösningen, berättar Fredrik. Han fortsätter – På samma sätt som vi idag köper film, leasar bilar eller lyssnar på böcker erbjuder vi .DS/iaas. (infrastructure as a service) Nu kan våra kunder bli mer agila genom att skala upp eller ner beroende på deras förutsättningar där och då, det leder i sin tur till kostnadsbesparingar då de bara betalar för det de använder.

BRED KOMPETENS GER FÖRDELAR FÖR KUNDER
Hos DSolution finns IT-experter inom olika områden som ständigt kompetensutvecklas, och det är också en fördel för kunderna. – Vi vet att det är vanligt med personberoende inom IT hos företag, det är egentligen inte så konstigt då det är svårt för en eller två personer att ha uppdaterad kompetens inom allt, säger Fredrik. Vi kan konstatera att IT är ett otroligt brett begrepp. Fredrik fortsätter - Det vi kan erbjuda våra kunder är en bredd av kompetens hos olika anställda. Genom att erbjuda kompetent personal inom IT kan våra kunder få experthjälp när de behöver och själva fokusera på sin verksamhet.

STRATEGISK PARTNER FÖR AFFÄRSFRAMGÅNG
Fredrik får frågan vad han skulle säga till dem som ser IT-investeringar som en kostnad snarare än en investering. - Det är en vanlig uppfattning, men det är viktigt att se på IT-investeringar som en strategisk investering i företagets framtid. En välplanerad IT-infrastruktur genererar långsiktiga fördelar genom att minska driftskostnader, öka effektiviteten och möjliggöra innovation. Dessutom kommer det bidra till att minska risken för datasäkerhetsincidenter, vilket kan vara mycket kostsamt och skadligt för företaget, det är tyvärr inte heller alla företag som klarar sig efter en attack, berättar Fredrik vidare. Tyvärr har 6 av 10 svenska bolag idag en undermålig IT-säkerhetsstruktur och med tanke på hur hotbilden ökat i en tid där cyberattacker blir alltmer sofistikerade och vanliga, är det avgörande att företag har starka säkerhetsåtgärder på plats för att skydda känslig information och upprätthålla kundernas förtroende. En enda säkerhetsincident kan leda till stora ekonomiska förluster och en långvarig skada på företagets rykte.

Vi tycker att alla företag bör se på IT som en strategisk partner för affärsframgång. Företag bör regelbundet utvärdera sin IT-infrastruktur, investera i utbildning för personalen och se till att vara medvetna om de senaste tech-trenderna. Det är genom att vara proaktiva och framåtblickande som företag kan dra nytta av kraften i moderna IT-lösningar för att stödja och accelerera sin tillväxt men också inneha rätt skyddsnivå. Dessutom hjälper det till att efterleva lagar och regler kring dataskydd, vilket kan förhindra böter och juridiska problem. Slutligen stärker det kundernas och affärspartners förtroende, vilket kan leda till ökad försäljning och bättre affärsrelationer.

Fredrik lämnar oss med en sista kommentar – När det gäller IT generellt och särskilt IT-säkerhet och IT-infrastruktur så förespråkar vi ett proaktivt förhållningssätt, ”better safe than sorry”.

Vi tackar Fredrik Snickars för att han tog sig tid att dela med sig av sina tankar kring detta viktiga ämne!

Fredrik Snickars, VD och delägare, DSolution

SNABBKONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.