DSolution

Etikett: #hållbarhet

NIS2 –  För stärkt cybersäkerhet

av Terese Froststedt

NIS2 står för ”Network and Information Systems Directive 2” och är en revidering av det ursprungliga NIS-direktivet, som infördes 2016. Det ursprungliga NIS-direktivet satte ramar för att skydda kritisk infrastruktur och viktiga tjänster mot cyberhot. Med NIS2 tar EU detta ett steg längre genom att utöka räckvidden och inkludera fl

Cirkularitet som affärsmodell

av Dsolution

Cirkularitet handlar om att skapa en hållbar ekonomi genom att minimera avfall och maximera återanvändning och återvinning av resurser. För företag innebär detta en möjlighet att inte bara minska sin miljöpåverkan utan också att öka lönsamheten och stärka sitt rykte som en hållbar aktör på marknaden.

Lidingöloppet 2023

av Dsolution

DSolution har i år igen stöttat TCS Lidingöloppet med utskrifter av nummerlappar i ett koncept som gör arrangemanget ännu vassare ur ett hållbarhetsperspektiv. Lidingöloppet gick av stapeln i helgen 22-24 september och är verkligen en folkfest med u

Hållbarhetsfokus på Lidingöloppet

av Dsolution

DSolution har i år igen stöttat TCS Lidingöloppet med utskrifter av nummerlappar i ett koncept som gör arrangemanget ännu vassare ur ett hållbarhetsperspektiv. Lidingöloppet är verkligen en folkfest med ungefär 40 000 deltagare! DSolution har för andra året i

Lidingöloppet

av Dsolution

DSolution har tillsammans med TCS Lidingöloppet arbetat fram ett koncept som syftar till att göra arrangemanget ännu bättre ur hållbarhetsperspektiv. Nummerlappen skrivs ut på plats när löparen ska hämta den, och en app ersätter tryckt material som startbevis, ka