DSolution

Etikett: #sponsring

Swim Open Stockholm 2021

av Dsolution

DSolution är engagerade som sponsor inom idrotten därför att vi anser att idrott spelar en viktig roll i människors liv och för samhället i stort. Vi har sedan flera år tillbaka sponsrat Swim Open Stockholm där utskriftslösningar har varit en pusselbit i dessa lyckade evenemang. I år blev

CSR projekt

av Dsolution

Att ta väl hand om våra anställda och kunder är en självklarhet för oss. Men vi vill också bidra till ett bättre samhälle. Därför jobbar DSolution aktivt och medvetet med Corporate Social Responsibility, CSR. Vi är engagerade som sponsor inom idrotten därför att vi är en del i samhällsby