DSolution

.DS/Fiber

Vad är egentligen fiber och hur fungerar det?

Det vi dagligdags benämner som fiber är egentligen en mycket tunn tråd. Kärnan av tråden är gjord av ren kvartssand, det vill säga glas. Man skulle kunna säga att kärnan transporterar de ettor och nollor våra datorer skickar till varandra med hjälp av ljus, som studsar i tråden i ljusets hastighet. (Nåja, något lägre, men i ungefär 200 000 km/sekund)

Fiberkabeln är nergrävd i marken och är därmed extremt driftsäker. Den påverkas inte av exempelvis åska, och hastigheten minskar inte ju längre dina ettor och nollor ska färdas, vilket mobilt bredband gör. Allt som allt gör det här att man kan komma upp i löjligt höga hastigheter, så mycket som 100 Gbit/sek!

Läs mer om hur fiber har hjälpt Hidemark & Stintzings Arkitekter AB i sina kvalitets- och sekretessåtaganden mot sina kunder.

Fiberlösning hos DSolution

Med vår fiberlösning kommer ni åt er server innan ni når internet, vilket gör att hastigheter som ovan kan utlovas. Kontoret förbinds med en fiberkabel i vad som kallas Layer 2, det switchade nätet, vilket skulle kunna jämföras med ett rum med eldragningar och eluttag, men utan själva elen. (internet)

Fiberkabeln går rakt in i vår datahall där er server står tryggt. När ni vill surfa kommer era ettor och nollor skickas från ert kontor, till er server, genom er brandvägg för att slutligen hamna på the world wide web. (Internet alltså)

Förutom att det går extremt snabbt att komma åt era filer eller program i er server så kommer det också att gå väldigt snabbt när ni surfar. Det är dessutom i princip omöjligt för en bedragare att läsa av trafiken mellan ert kontor och er server, i och med att det inte finns någon internetförbindelse mellan kontoret och servern.

Fiberlösningen ovan kallas ibland Svartfiber och finns tillgänglig i storstäder, till exempel i Stockholms innerstad eller Göteborg.

När man inte har direktfiber...

Vanligtvis ser det ut såhär.

Från kontoret når man sin brandvägg där man kommer åt internet, via till exempel en VPN-tunnel, för att till sist nå sin server.

Det innebär också att man är beroende av att internetanslutningen är uppe för att komma åt sina filer. Om man arbetar med tunga filer, som till exempel BIM-filer eller CAD-filer, tar det tid att rendera och spara dessa. Tid som du kan göra annat med.

FIBERKONTAKT

Vill du veta mer om fiber och om vi kan leverera det till er? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.