DSolution

.DS/Inblick

Är bandbackup fortfarande relevant?

Backup

De flesta företag idag är datadrivna, vilket innebär att den data som finns är en kritisk tillgång i organisationen. Det innebär också att den behöver skyddas ordentligt. Det finns flera strategier för detta, backup via moln, disk eller band. En offline-kopia via band (bandbackup) är en metod som funnits väldigt länge och frågan vi ställer oss idag är om den tekniken fortfarande är relevant.

Svaret på den frågan är tveklöst JA.

Det finns flera fördelar med att använda offlinekopiering

  • Kapacitet
  • Kostnad
  • Skalbarhet
  • Livslängd
  • Portabilitet
  • Säkerhet

 

Även om det låter omodernt så är band fortfarande högst relevanta i moderna datacenter. Den främsta anledningen till det är fördelarna med bandbackup som du kan läsa om nedan.

Lite bakgrund och information om offlinekopiering

Det är egentligen precis vad det låter som, man säkerhetskopierar viktig data till en bandkassett. En bandenhet är en av de äldsta datalagringsenheterna (sedan 1950-talet!) som gör det möjligt att läsa och skriva data. De flesta organisationer har sedan länge bytt till diskar eller lagring via moln för sin primära lagring och backup, men band används fortfarande för säkerhetskopiering och återställning.

En bandenhet möjliggör sekventiell åtkomstlagring, medan en hårddisk ger direktåtkomstlagring. Sekventiell åtkomst innebär att man endast kommer åt nödvändig data i en förutbestämd sekvens.

Enkelt uttryckt måste du flytta bandets band framåt eller bakåt för att komma till platsen där den nödvändiga informationen lagras.

 

Bandenheter bör användas tillsammans med disklagring eller molnlagring, då kan ni dra nytta av fördelarna med olika säkerhetskopieringsmedia. Du måste dock tydligt förstå när och hur bandbackuper ska användas för att uppnå bästa resultat.

 

Band används i stor utsträckning av stora företag som offlinelagring för backup men har även blivit populärare på senaste tiden även hos mindre bolag. På grund av deras livslängd och portabilitet kan bandenheter lagra stora mängder data offline och säkerställa långsiktig arkivstabilitet.

 

Säkerhetskopiering av band är det bästa alternativet när du har stora mängder data som du behöver få tillgång till sällan och lagras under en lång tid.

Fördelar med bandbackup

Den första fördelen med bandbackup är den stora lagringskapacitet som den kan ge. Med band kan du få tillgång till högkapacitetslagring i en ganska liten fysisk storlek.

Jämfört med disk- eller molnbackup anses band vara ett prisvärt alternativ när det kommer till kostnaden per gigabyte. Dessutom kan du med hjälp av band skapa en offlinebackup, som därför kostar mindre i form av både support och underhåll.

En annan fördel som är värd att nämna är skalbarheten. Enkelt skalas infrastrukturen för backup av band genom att helt enkelt köpa nya bandenheter och lägga till dem i bandbiblioteket.

Bandens livslängd är en stor anledning till att bandbackuper fortfarande används i stor utsträckning. De kan lagra data i 30 år eller mer när de förvaras och underhålls på rätt sätt och de kan därmed säkerställa hög arkivbeständighet.

När datan väl ligger på banden kan de transporteras var som helst. I händelse av potentiellt hot mot platsen där banden lagras kan ni enkelt flytta dem till en säkrare plats. För att säkra data från moln- eller disklagringsutrymmen måste du däremot överföra stora mängder data över nätverket till en ny säkerhetskopieringsplats vilket kan ta lång tid. Därför är detta viktigt, tex under en katastrofåterställning (disaster recovery, DR).

Sist men absolut inte minst – Säkerhetsaspekten. Det som gör bandbackup till ett utmärkt komplement till moln- eller diskbackup är att det kan skydda mot ransomeware eller skadlig programvara. Bandbackupen lagras offline vilket innebär att den är helt frånkopplad från IT-miljön direkt när säkerhetskopieringen är klar. Eftersom banden inte är anslutna kan en angripare/hackare aldrig komma åt datan. Här är band överlägsna mot molnlagring eftersom data i molnet kan utsättas för attacker, och angriparna har dessutom avancerat och angriper ofta både servrar och backuper för att kanske kunna kräva sitt offer på stora summor pengar.

Precis som all annan teknik har banden utvecklats enormt. Även om bandbackup numera ersatts med disk- och molnlagring används banden fortfarande, och med alla fördelar listade ovan är det inte så konstigt. Bandbackup har utvecklats från att vara det huvudsakliga backupmediet till att användas till dataarkivering och långtidslagring av stora datavolymer. Vi hjälper er gärna vidare att komma igång.