DSolution

.DS/Inblick

Varför återläsning av backup är viktigt

Backup

När du ska välja backup tjänst finns det två frågor du ska ställa dig:

Om vi räknar med en backup på 3 TB med en återläsningshastighet på 80 Mbit/s innebär det 3 dagar och 7h för återläsning!

Kan affärskritiska tjänster eller data ligga nere så länge? Svaret är självklart nej. Genom att ni svarar på dessa två frågor kan DSolution ta fram en lösning som passar er verksamhet, så när olyckan är framme är ni skyddade.

Mer info om Backup och återläsning

Det går idag att köpa backup till riktigt bra priser, och det är enkelt att stirra sig blind på vad det kommer att kosta och jämföra backuptjänster enbart utifrån det. Inför valet av backuplösning förespråkar vi att man istället angriper händelseförloppet i omvänd ordning, och frågar sig hur lång tid ska det ta att återställa en tjänst eller data vid händelse av nertid. Men för att kunna besvara den frågan krävs det att du vet hur viktig tjänsten eller datan är. 

Exempel – Er interna filserver är kanske inte affärskritisk under 2 dagar, då ni kan meddela anställda att spara filer lokalt på sin dator tills servern är igång igen. Skulle filservern istället hantera ordersystemet blir backupen betydligt mer akut än så.

Backup är en viktig del i hur företag arbetar med att säkra sin data och information, men ofta glöms recovery, återläsningen bort, det vill säga hastigheten för att återläsa den försvunna datan. Den dagen ni måste återläsa backupen, har du då tid att vänta?

 

Det finns 2 olika målsättningar du som kund bör ha en uppfattning om innan du väljer backuplösning:

 

RPO (Recovery Point Objective):
– Hur mycket data kan förloras utan att riskera företagets verksamhet?

RTO (Recovery Time Objective):
– Hur länge kan en tjänst ligga nere utan att riskera företagets verksamhet?

 

När man bygger upp ett backupsystem bör man fastställa RPO samt RTO och anpassa systemet till det. Säg att du köpt en backuptjänst med 100 Mbit/sek. En helt vanlig återläsningshastighet. Problemet är att du inte kan förvänta dig 100 Mbit/sek eftersom en del av hastigheten försvinner innan den når dig. (Vill du veta mer om just det, kontakta oss så förklarar vi mer!)

 

Dessutom skulle du och de anställda ha svårt att arbeta ordentligt eftersom all bandbredd används av återläsningen. Skulle backupen i exemplet högst upp läsa tillbaka filservern som hanterar ordersystemet skulle du kanske börja kallsvettas nu. Få företag accepterar att ordersystemet ligger nere under så lång tid.

 

Det är inte alltid helt enkelt att själva fastställa RPO och RTO. En analys av affärseffekter kan såklart våra duktiga konsulter hjälpa er med, de kan därefter föreslå en backuptjänst som är anpassad till er verksamhet och er data/tjänst. Det kommer ert företag tjäna på i längden!