DSolution

.DS/Inblick

Vad är immutable backup?

Backup

En ”immutable backup”, oföränderlig backup, är en typ av backup som syftar till att skydda data från oavsiktlig radering, skadlig ändring eller korruption. Vad som utmärker just immutable backup är att datan som lagras inte kan ändras eller raderas under en viss förutbestämd tid, tex. 30 dagar. Även om någon försöker radera eller ändra datan i backupen, kommer originaldatan fortfarande att vara intakt och åtkomlig.


Här är några viktiga egenskaper och fördelar med immutable backup:

 

Skydd mot oavsiktlig radering:

Eftersom data inte kan ändras eller raderas i en immutable backup, kan inte data förloras på grund av misstag.

Skyddad mot skadlig kod:

Ransomware som försöker kryptera eller radera data kommer inte förstöra  data i din immutable backup. Detta på grund av att datan inte kan ändras eller raderas under en viss förutbestämd period.

Långsiktig bevaring:

Immutable backup är användbart för att bevara data under lång tid, särskilt när det finns krav på att följa regler och bestämmelser som kräver att data bevaras oförändrad under en viss tidsperiod.

Dataintegritet:

Genom att säkerställa att data inte ändras eller förloras bibehålls dataintegriteten, vilket är viktigt i många branscher och verksamhetsområden.

Tillgänglighet:

Eftersom datan i din immutable backup förblir åtkomlig och oförändrad, kan den återställas snabbt om det uppstår problem med primärdatakällan.

En framgångsrik backupstategi för företag innehåller olika backuper, både onsite och offsite. Vi berättar gärna mer om hur immutable backup kan trygga upp er backupstategi och hur ni kan arbeta framåt.